Tel: 011-495 64 69

N

Handgjorda i USA

N

Lyft med borrmaskin

Reklamation

Garanti

BEGRÄNSAD TRE ÅRS GARANTI OCH TRETTIO DAGARS UTBYTESPOLICY
EZ Car Lift, Inc., utvecklaren och tillverkaren av EZcarlift™ garanterar sin produkt med följande villkor:

TRETTIO DAGARS UTBYTESPOLICY:
Under de första trettio (30) dagarna efter inköpsdatumet kan du antingen begära service enligt denna garanti, eller så kan du byta ut produkten som inte fungerar korrekt på grund av defekt utförande eller material genom att returnera produkten till återförsäljaren från vilken den köptes. För att få en ersättning eller begärd garantiservice måste du presentera inköpsbevis och returnera all originalutrustning som är förpackad med originalprodukten. Ersättningslyften täcks av den begränsade garantin för återstoden av en (1) årsperiod från datumet för det ursprungliga köpet.

TRETTIO DAGARS RETURPOLICY:
Om du av någon anledning är missnöjd med din beställning kan du returnera din vara för en snabb återbetalning, minus 1500 kr i återtagningsavgift vid köp av lyft. Artiklar som returneras inom trettio (30) dagar från inköpsdatumet krediteras i samma form som den ursprungliga betalningstypen. De ursprungliga frakt- och hanteringsavgifterna återbetalas inte. Skicka produkten i originalförpackningen, korrekt förpackad, förbetalt porto och försäkrat via spårbar leverans till återförsäljaren från vilken den köptes.

VAD DENNA GARANTI TÄCKER:
Denna garanti täcker alla defekter i utförande eller material i din EZcarlift™ under en period av tre (3) år från inköpsdatumet.

HUR MAN FÅR SERVICE:
Returnera bara lyften, korrekt förpackad, porto förbetald, försäkrad via spårbar försändelse (om inte annat anges), till ett auktoriserat servicecenter. Du kan få platsen för servicecentret närmast dig genom www.ezcarlift.com att kontakta en servicerepresentant på EZ Car Lift, Inc. När du begär garantiservice måste du också presentera inköpsbevis, som inkluderar inköpsdatum (till exempel en försäljningsräkning). Vi kommer att reparera eventuellt felaktigt utförande och antingen reparera eller byta ut defekta delar efter eget val. Vi kommer att göra det utan kostnad för dig. Vi kommer att slutföra arbetet inom rimlig tid men i alla fall inom trettio (30) dagar eller mindre.

VAD TÄCKS INTE:
Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen i detaljhandeln och får inte överföras. Denna garanti täcker endast defekter som uppstår vid normal användning och täcker inte eventuella fel, fel eller defekter till följd av missbruk, missbruk, försummelse, ändring, modifiering eller reparationer av andra än auktoriserad servicerepresentant. ger inga garantier, utfästelser eller löften om hissens kvalitet eller prestanda annat än de som specifikt anges i denna garanti.

YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR:
Alla underförstådda garantier som beviljas enligt statlig lag, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, är begränsade till ett (1) år från inköpsdatumet. EZ Car Lift, Inc., ansvarar inte för direkta, indirekta eller tillfälliga skador, så ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

EZ Car Lift, Inc., Goleta, California 93117 • (800)-392-2754
EZcarlift™ is a registered trademark of EZ Car Lift, Inc.

Reklamation

Enligt konsumentköplagen har du som kund alltid 3 års reklamationsrätt från inköpsdatum. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom ha rätt att kräva skadestånd.

Om du upptäcker att din vara är felaktig ska du meddela EZcarlift.se detta inom skälig tid från att du upptäckt felet. Våra fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av dessa allmänna villkor. Om du lämnat meddelande om felet till oss inom två månader från att du upptäckte felet anses din reklamation alltid lämnad inom skälig tid. Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, och senast inom 3 år och 2 månader från det att du tog emot varan, förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot oss. Vid godkänd reklamation står vi för kostnaden av returfrakten. På retursedeln som vi skickar med i paketet med varorna finns anvisningar om hur du ska ta kontakt med oss för att få returfraktsedlar.

Vänligen återsänd varan till returadress:
EZcarlift
Fjärilsgatan 55
603 61 Norrköping

Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller EU-kommisionens onlineplattform – European Commision Online Dispute Resolution (EU ODR) för alternativ tvistlösning.

ARN: https://www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Kontaktuppgifter till oss
Mailadress: info@EZcarlift.se
Kundtjänst: 011-495 64 69

Reservation

EZcarlift reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista på webbsidan.

Ändring av villkoren

EZcarlift förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen).

Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att EZcarlift befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Norrköping 2023-03-28

Version 1

Ändra valuta
EUR Euro